The OCDS respects the intellectual property of others. Although attempts have been made to find the copyright holders of been copied in a way that constitutes
copyright infringement, or that your intellectual property rights have been otherwise violated, please contact our OCDS office.

De OCDS respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Hoewel pogingen zijn ondernomen om de auteursrechthebbenden  van de gebruikte foto’s te achter-
halen zijn wij daar niet in geslaagd. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een  manier die inbreuk maakt op uw auteursrechten of dat uw auteurs-
rechten op een andere manier zijn geschonden, neemt u dan alstublieft contact met ons op.
In de stilte van de Karmel klinkt de stem van God
De Seculiere Orde van de Ongeschoeide Karmel (OCDS) is een wereldwijde gemeenschap van katholieken die een leven willen leiden in navolging van Christus, binnen de spiritualiteit van de Karmel. Lees verder
Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis